Koupili jste v roce 2023 nemovitost? Do konce ledna zajděte na finanční úřad!

Koupili jste v roce 2023 nemovitost? Do konce ledna zajděte na finanční úřad!

Koupili jste v roce 2023 nemovitost? Do konce ledna zajděte na finanční úřad!

Kupní smlouva, platba, čekání na katastru, předání nemovitosti. Může se zdát, že vás s nemovitostí už nic dalšího nečeká, k prodeji či koupi nemovitosti v loňském roce ale patří ještě důležité povinnosti kvůli dani z nemovitých věcí.

Daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) se platí s předstihem. Přiznání k dani z nemovitých věcí za daný rok se podává do 31. ledna toho roku. Platí se do konce května nebo ve dvou dávkách do konce května a listopadu (s výjimkami pro zemědělce). Přiznání se podává jen jednou, pak finanční úřad jen posílá složenky s vyměřenou daní. Přiznání k dani z nemovitých věcí musejí podávat i majitelé novostaveb.

Může se zdát, že daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se týká jen těch, kteří nemovitost koupili. Není tomu tak a zpozornět by měli i prodávající.

Pokud jste v roce 2023 prodali nemovitost, ale ještě vám ve stejném kraji nějaká zbyla, musíte podat dílčí daňové přiznání.

Jestliže jste v situaci, kdy jste v roce 2023 prodali veškeré své nemovitosti pro daný kraj, na finanční úřad teoreticky nemusíte a měli byste být z platby daně (a pravidelného zaslání složenky) vyřazeni. Ze zkušenosti ale doporučuji pro jistotu tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu také. Nejednou se stalo, že byla platba požadována. Stačí jednoduché prohlášení o tom, že se odhlašujete od platby daně z nemovitých věcí. Mustr prohlášení si můžete stáhnout ZDE.

Několik užitečných informací navíc:

  • daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.2024.
  • Výjimku tvoří prodeje, kde byl návrh na vklad vlastnického práva podán v roce 2023, ale převod na nového majitele se uskutečnil až letos. Běžně se tak stává, když byl návrh na vklad podán v prosinci. V tom případě má nový majitel čas na podání daňového přiznání až tři měsíce po zápisu v katastru.
  • za nemovitost v SJM nebo podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost.
  • poplatník, který má aktivní datovou schránku je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictvím (pokuta za porušení je bez výjimky 2.000 Kč).

formulář daňového přiznání je možno stáhnout na webu finanční správy
www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

nebo vyplnit s možností odeslat datovou schránkou na daňovém portálu (tiskopis lze vybrat v liště vlevo)
adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

  • penále za opožděné podání daňového přiznání běží od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300.000 Kč). Pokuta se nepředepíše, pokud nepřekročí 200 Kč.
  • daň je splatná 31. května. Pokud je vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, první se musí uhradit do 31.5., druhá do 30.11.
  • daň nižší než 30 Kč se nehradí s výjimkou daně za spoluvlastnický podíl na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a je vždy v minimální výši 50 Kč(i kdyby při výpočtu vycházela nižší).
  • den úhrady je ten, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet, není-li uhrazeno, od pátého dne po splatnosti (31.5.) nabíhají poplatníkovi úroky z prodlení, které jsou v současnosti 14,05 %. Nepřesáhnou-li 200 Kč, nepředepisují se.
  • daň je možné uhradit prostřednictvím SIPO, oznámení o tom musí poplatník doručit na příslušný finanční úřad do 31.1.2024.
  • finanční úřad zasílá na adresu poplatníka složenku s údaji pro placení platbě, poplatník může také požádat o zaslání informací e-mailem. Písemnou žádost musí doručit do 15.3.2024 na příslušný finanční úřad.

 

autor: Viktor Janovský, Aktivreality


Máte nějaký dotaz? Ptejte se pomocí kontaktního formuláře ZDE,
nebo mi napiště na reality@viktorjanovsky.cz.

Líbí se Vám článek? Sdílejte ho!

shares