Jak uspíšit prodej nemovitosti? Navštivte katastrální úřad co nejdříve!

Sepsat inzerát, najít kupce, podepsat kupní smlouvu a obdržet odpovídající finanční odměnu v rekordně krátkém čase – to je sen každého majitele nemovitosti. Bohužel realita je někde úplně jinde a některé situace a procesy zkrátka urychlit nejde.

Některé kroky, jako např. dobře sepsaný inzerát, kvalitní fotky, správně sepsaná smlouva, nebo uklizená a pomocí metody home staging upravená nemovitost, vám pomohou.  Jsou ovšem situace, které nemůžete ovlivnit vlastním přičiněním, a to třeba rychlost, s jakou provede katastrální úřad vklad vlastnického práva. Proto se vyplatí navštívit jej co nejdříve. V opačném případě se vám může proces prodeje protáhnout na několik dlouhých týdnů, či dokonce měsíců.

Jak to funguje na katastru nemovitostí?

Katastrální úřad je místem, kde probíhá převod vlastnictví mezi prodávajícím a kupujícím. Ve své podstatě tato instituce slouží k ochraně a zajištění vlastnického práva k dané nemovitosti, které se převádí na základě žádosti o vklad. Fakticky se tak nemůže stát, že dům bude prodán bez toho, abyste o tomto kroku věděli. K převodu vlastnického práva je mimo jiné potřeba podat „návrh na vklad“, který můžete vytvořit na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Pro shrnutí níže uvádím důležité dokumenty, které jsou při převod nemovitosti nutné:

  • Jeden stejnopis kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy
  • Návrh na vklad do katastru nemovitostí (bez ověřených podpisů)
  • Plná moc s ověřenými podpisy - pouze v případě, že za smluvní stranu podepisovala kupní smlouvu pověřená osoba
  • Pokud smlouva nebyla sepsána v českém jazyce, je potřeba dodat úředně ověřený překlad

Čas nutný k převodu vlastnického práva

Výše uvedené dokumenty je potřeba zanést na místně příslušný katastrální úřad. Nezapomeňte na kolek ve výši 1000 Kč, který můžete zakoupit na jakékoli poště ve svém okolí, případně můžete poplatek uhradit přímo na úřadě při podání. Jakmile dokumenty doložíte, katastrální úřad pak potřebuje určitý čas k jejich prozkoumání.

Kdy vám bude doručeno rozhodnutí o vkladu?

Do druhého dne od podání návrhu na vklad a doručení výše uvedených dokumentů kontaktujte úřad vlastníka nemovitosti, kterému od tohoto dne běží 20denní lhůta, během níž se může vyjádřit k případnému protiprávnímu jednání nebo nedovolenému nakládání s jeho nemovitostí. Po uplynutí této lhůty se začne úřad zabývat návrhem, o jehož schválení následně vyrozumí obě strany (prodávajícího a kupujícího). Katastr tak může vklad provést nejdříve 21. den po podání návrhu na vklad. Ve většině případů je vklad povolen mezi 22. a 30. dnem od podání návrhu na vklad.

Z jakého důvodu katastr vklad nepovolí?

Chyby a nedostatky v kupní smlouvě, nebo v návrhu na vklad mohou být překážkou pro povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. O jaké nedostatky se v tomto případě jedná?

  • Špatná identifikace předmětu převodu
  • Absence základních náležitostí kupní smlouvy
  • Chybně uvedené nacionále (stačí očividný překlep)
  • Právní vady bránící v převodu nemovitosti (exekuce apod.)

Tip navíc: Pro bezpečnost celé realitní transakce doporučuji do procesu zařadit také úschovu peněz po dobu, než bude povolen vklad.

 

autor: Viktor Janovský, Aktivreality


Máte nějaký dotaz? Ptejte se pomocí kontaktního formuláře ZDE,
nebo mi napiště na reality@viktorjanovsky.cz.

Tisknout stránku

Kontaktní formulář

Zašlete nám Vaše dotazy

Opiště text - nechci spam:


      © 2017 - Viktor Janovský
Digitální obchodník
Zpět nahoru