Koupili jste v roce 2017 nemovitost? Nezapomeňte v lednu na daňové přiznání!

Pokud jste v minulém roce nabyli do vlastnictví nemovitost (stavbu, jednotku, pozemek), nezapomeňte do 31.1.2018 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Je to vaše zákonná povinnost.

Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat ti, kdo v r. 2017 nemovitost prodali, ale v daném kraji jim ještě nějaká nemovitost zbyla.

Ti prodávající, kteří v r. 2017 prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou povinni tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

Několik užitečných informací navíc:

  • daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.2018.
  • Výjimku tvoří prodeje, kde byl návrh na vklad vlastnického práva podán v roce 2017, ale převod na nového majitele se uskutečnil až letos. Běžně se tak stává, když byl návrh na vklad podán v prosinci. V tom případě má nový majitel čas na podání daňového přiznání až tři měsíce po zápisu v katastru.
  • za nemovitost v SJM nebo podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost.
  • poplatník, který má aktivní datovou schránku je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictvím (pokuta za porušení je bez výjimky 2.000 Kč).

formulář daňového přiznání je možno stáhnout na webu finanční správy

www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

nebo vyplnit s možností odeslat datovou schránkou na daňovém portálu (tiskopis lze vybrat v liště vlevo) 
adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

  • penále za opožděné podání daňového přiznání běží od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty (letos lze bez sankce podat DP ještě 7.2.) a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300.000 Kč). Pokuta se nepředepíše, pokud nepřekročí 200 Kč.
  • daň je splatná 31.5., pokud je vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, první se musí uhradit do 31.5., druhá do 30.11. 
  • daň nižší než 30 Kč se nehradí s výjimkou daně za spoluvlastnický podíl na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a je vždy v minimální výši 50 Kč(i kdyby při výpočtu vycházela nižší). 
  • den úhrady je ten, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet, není-li uhrazeno, od pátého dne po splatnosti (31.5.) nabíhají poplatníkovi úroky z prodlení, které jsou v současnosti 14,05 %. Nepřesáhnou-li 200 Kč, nepředepisují se.
  • daň je možné uhradit prostřednictvím SIPO, oznámení o tom musí poplatník doručit na příslušný finanční úřad do 31.1.2018.
  • finanční úřad zasílá na adresu poplatníka složenku s údaji pro placení platbě, od letošního roku může poplatník požádat o zaslání informací e-mailem. Písemnou žádost musí doručit do 15.3.2018 na příslušný finanční úřad.

 

autor: Viktor Janovský, Aktivreality


Máte nějaký dotaz? Ptejte se pomocí kontaktního formuláře ZDE,
nebo mi napiště na reality@viktorjanovsky.cz.

Tisknout stránku

Kontaktní formulář

Zašlete nám Vaše dotazy

Opiště text - nechci spam:


      © 2017 - Viktor Janovský
Digitální obchodník
Zpět nahoru